Eenheid

Created with Sketch.

Jezus wil een zijn met jou. In Johannus 17 zegt Jezus:
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zei een zijn zoals Wij een zijn; Ik in hen en U in Mij, opdat zei volmaakt een zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Door Coen van Zadelhoff